Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l'accés a la informació sobre les activitats i iniciatives del FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL.
El seu contingut és propietat del FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL per la qual cosa la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació 
de la informació que s´hi recull, haurà de ser autoritzada per escrit pel FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL.

FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL,  es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts d'aquest web en qualsevol moment,
 sense assumir cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, la FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL es reserva la facultat d'efectuar modificacions
 a la seva configuració o presentació, en el ben entès que pot fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Tant l'accés al web de FILLES DE LACARITAT FUNDACIÓ SOCIAL com l'ús de qualsevol informació que contingui és d'exclusiva responsabilitat de la persona usuària, 
de manera que FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l'accés o ús de la informació.

FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL no garanteix que la informació, textos, gràfics, enllaços, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets. 
Per tant, en cap cas els textos legislatius que apareixen en aquest web tenen fe pública. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat que es pogués 
derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra mena de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directament o indirecta, a través del seu web.

FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL exclou i declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet, i no contrau cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

© FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL