Filles Caritat Fundació Social és una organització que gestiona l’acció social de la Companyia de les Filles de la Caritat de sant Vicenç de Paül a Catalunya. Des de fa prop de quatre segles, moltes dones d’arreu del món han dedicat la seva vida al servei de les persones més pobres i desemparades. El seu servei i vocació s’inspiren en Jesús, font i model de tot amor.
La Companyia Filles de la Caritat és una societat de vida apostòlica que va ser fundada a París l´any 1633 per Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac. Són presents a Espanya des de l’any 1790. Inicialment a Barcelona, i posteriorment a Lleida i Barbastro. Actualment, la Companyia està formada per unes 16.179 germanes amb presència en més de 94 països del món.
A més, també cal destacar que la Companyia de les Filles de la Caritat té estatus d’organisme consultiu de l’ONU per temes de pobresa i desenvolupament.