Idioma predeterminada
Fals

M. Alicia Vinent: “Que la presència sigui freqüent, sense forçar la proximitat, fins que resulti coneguda”

 

Voluntaris i professionals del projecte Vincles assisteixen a una formació sobre la vulnerabilitat, de la mà de Maria Alicia Vinent (especialista en psicologia psicosomàtica). La doctora ens explica què significa ser vulnerable. Les persones que atén el projecte Vincles es troben en una situació de vulnerabilitat severa.

Què significa ser vulnerable?

La transcendència en societats plurals

En pocs decennis el panorama espiritual i religiós de la nostra societat ha donat un gir molt fort i inesperat. Crisi del fet religiós, aparició d'una espiritualitat dispersa i no institucionalitzada, generalització d'una ignorància sobre el fonamental d'aquests temes. Coincidim tres generacions; la gran (amb plantejaments religiosos clàssics), la intermèdia (provinent d'una formació cristiana però allunyada del religiós) i la jove (aliena al religiós). A tot això s'afegeix el pluralisme cultural i religiós en el qual ens trobem.

Filles Caritat Fundació Social participa en el programa de formació i sensibilització de La Caixa

Filles Caritat Fundació Social, a través de l’Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac i els projectes Espai Rosalia Rendu- Vincles i DiSA Sagrada Família, ha participat durant el mes de febrer en el  “Programa de sensibilització per apropar la realitat social als treballadors i tre

"Com m'apropo a les persones que es troben en una situació de sense sostre?"

Dintre del programa formatiu per als voluntaris de les obres socials de Filles de la Caritat s'ha celebrat una trobada amb 4 testimonis que han volgut respondre a la pregunta "Com m'apropo a les persones que es troben en una situació de sense sostre?". Sor Laura Garcia, Sor Maria Mulet, Maria Àngels Segalés, i el Santi Bolivar s'han dirigit a més de 50 persones assistents per explicar la seva experiència.