Els CRAEs implanten el sistema de la ISO

06 08 2018 CRAE Caritat CRAE Casa Solaz CRAE Complex Maricel Filles de la Caritat Fundació Social

 

ISO són les sigles en anglès per denominar Organizació Internacional de Normalització (en anglès: International Organization for Standardization). Aquesta organització independent i no-governamental és el major desenvolupador mundial d’estàndards internacionals voluntaris i facilita el comerç mundial.

Els CRAEs Casa Solaz, La Caritat, Complex Maricel, Fundació Busquets han iniciat el procés d’ISO aquest curs. Aquest procés té per objectiu escriure i estandarditzar els procediments que es realitzen a l’hora d’atendre a les persones. Aportarà qualitat i es podrà fer un seguiment i avaluació dels resultats que s’obtenen.

“Pot semblar que si las coses ja es fan bé, i només caldria mantenir-les. Certament és així i és de sentit comú; però es que la ISO és precisament això: el sentit comú “enllaunat”; és a dir, el deixar per escrit allò que s’ha de fer per tal de seguir fent be les coses i d’acord a allò que se’ns requereix”, explica Jose Luis López, treballador que coordina el procés d’implantació de les ISOS als CRAEs, i continua: “ Tot això és important, per a mantenir la qualitat de tots els nostres serveis, tasques i accions de  manera que, el professionals amb més experiència actuïn de la millor manera possible i els treballadors novells sàpiguen què fer i cóm fer-ho.”

D’aquesta manera també es garanteix en compliment de tota la normativa i de tota la legalitat que hi ha sobre infància i adolescència. També ajuda a complir altra normativa que els afecta: aliments, llei de protecció de dades, salut, etc. Per altra banda, també es mantenen els valors vicencians i el caràcter propi dels centres de les Filles de la Caritat.

I finalment, es compleix amb l’exigència de l’Administració Pública (Ajuntament de Barcelona i Generalitat) quan  hi ha la presentació per demanar subvencions o firmar convenis.